Khay nhựa đựng 4 cái bánh

Khay nhựa đựng 4 cái bánh, Khay nhựa được sản xuất từ nhựa PET, PP, PS là các loại nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh
khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh
khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh
khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh
khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh
khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh
khay-nhua-dung-4-cai-banh
Khay nhựa đựng 4 cái bánh

Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa cho nhu cầu, Hãy truy cập Khay Nhựa Định Hình để biết chi tiết!