Khay nhựa đựng bánh 12 cái

Khay nhựa đựng bánh 12 cái, Khay nhựa được sản xuất từ nhựa PET, PP, PS là các loại nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái
khay-nhua-dung-banh-12-cai
Khay nhựa đựng bánh 12 cái

Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa cho nhu cầu, Hãy truy cập Khay Nhựa Định Hình để biết chi tiết!