Khay nhựa thực phẩm 24 oz

Khay nhựa thực phẩm 24 oz có thông số kỹ thuật:

Kích thước:
Đường kính hàng đầu: 7 1/4 "
Đường kính dưới: 4 1/8 "
Chiều cao: 2 3/8 "
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz
khay-nhua-thuc-pham-24-oz
Khay nhựa thực phẩm 24 oz

Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa cho nhu cầu, Hãy truy cập Khay Nhựa Định Hình để biết chi tiết!