Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz

Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz, Khay nhựa được sản xuất từ nhựa PET, PP, PS là các loại nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz
khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz
khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz
khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz
khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz
khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz
khay-nhua-thuc-pham-gai-32-oz
Khay nhựa thực phẩm gài 32 oz

Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa cho nhu cầu, Hãy truy cập Khay Nhựa Định Hình để biết chi tiết!